top of page

References

Nastava se odvija malim grupama ili pojedinačno, a povjerenje su nam poklonile i mnoge firme i organizacije, od kojih izdvajamo samo neke:

 • Poljska ambasada

 • OHR

 • Ambasada Kraljevine Saudijske Arabije

 • Bugarska ambasada

 • Advokatska komora BiH

 • Narodna Banka

 • Central Profit Banka

 • Vakufska Banka

 • Raifferisen Banka

 • Volks Banka

 • BH Telecom

 • BH Pošta

 • Vijeće Ministara

 • Ministarstvo za protorno uređenje i okoliš

 • Ministarstvo za boračka pitanja

 • British Council

 • ASA Holding

 • Visoko sudsko tužilačko vijeće

 • Vlada federacije

 • BiH TOBAČNA DOO

 • Pliva

 • Arcoing

 • OMV

 • DHL

 • Abbot

 • WURTZ

 • Poreska uprava

SIEMENS

ref7.jpg
REFS-01.jpg
REFS-03.jpg
REFS-02.jpg
REFS-06.jpg
REFS-08.jpg
REFS-05.jpg
REFS-07.jpg
REFS-04.jpg
Marks Centar_Logo za web-stranicu.jpg
bottom of page